งานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์

  งานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ ท...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 โดยสมาชิกมีมติเห็นชอบกับการปรับแก้ไขข้อบ...

มอบรางวัลการศึกษาประจำปี 2553

  งานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553  ได้ม...

มอบโล่เกียรติยศผู้อาวุโสประจำปี 2553

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ...

มอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการและโล่เกียรติยศ

  สมาคมสกุลคูสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการและโล่เกียรติยศ แด่ผู้ทำคุณป...

พิธีไหว้บรรพบุรุษโดยคณะกรรมการอาวุโส

วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ในช่วงเช้ามีพิธีไหว้บรรพบุรุษโดยคณะกรรมการอาวุโส ณ สมาคมสกุลคู กล้วยน้ำไท...

 • งานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์

  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2010 เวลา 16:29 น.
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

  วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:15 น.
 • มอบรางวัลการศึกษาประจำปี 2553

  วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:42 น.
 • มอบโล่เกียรติยศผู้อาวุโสประจำปี 2553

  วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:42 น.
 • มอบโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการและโล่เกียรติยศ

  วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:42 น.
 • พิธีไหว้บรรพบุรุษโดยคณะกรรมการอาวุโส

  วันเสาร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:01 น.

You are here:

Home ข่าวสาร งานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคู มอบรางวัลการศึกษาประจำปี 2553

r1

 

news11

breaktextงานฉลองครบรอบ 50 ปี สมาคมสกุลคูสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553  ได้มีพิธีมอบรางวัลการศึกษาประจำปี 2553 แก่นักเรียน และนักศึกษา อาทิ คุณนภัสรพี เหลืองสกุล ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณปณิธาณ  ปริญญาเอก Texas A&M University, คุณปรางค์จิรา ปริญญาเอก Imperial College และคุณปรีธนัตถ์ คิวเจริญวงษ์ ปริญญาโท King’s College London เป็นต้น โดยนายกสมาคมคูสงเคราะห์แห่งประเทศไทย นายกอนันตชัย  คุณานันทกุล และคณะกรรมการสมาคม เป็นผู้มอบรางวัล

 

r_01

นายกอนันตชัย  คุณานันทกุล ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษา  ประจำปี 2553


r_05 r_14 r_04

r_03 r_27 r_28

r_32 r_35 r_39

r_41 r_49 r_50

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษา  ประจำปี 2553 获得2010年度奖学金的学生

 

a_line


นายกอนันตชัย คุณานันทกุล
 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life