You are here:

Home เกี่ยวกับสมาคม ต้นกำเนิดสกุลชิว

h_6

chiew1

 

"สกุลชิวมีต้นกำเนิดมาจากสกุลเจียง ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเจียงท่ายกง"


breaktextหลักฐานจากหนังสือ “เหยวียนเหอซิ่งจว่าน” (การรวบรวมแซ่สกุลของเหยวียนเหอ) ในหนังสือได้มีการบันทึกไว้ว่า ในต้นสมัยของราชวงศ์โจว  เจียงท่ายกงได้รับพระราชทานเป็นขุนนางผู้ทำความดีความชอบให้กับแผ่นดิน และได้รับการแต่งตั้งให้ไปปกครองแคว้นฉี และตั้งเมืองอิ๋งชิวขึ้นเป็นเมืองหลวง กล่าวกันว่า ท่ายกง ได้ให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่นมาก ปรับระบบราชการให้มีความเรียบง่าย อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ในการผลิตและพัฒนาบ้านเมือง แคว้นฉีจึงปรากฏให้เห็นถึงความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ ท่ายกงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในแคว้นเป็นอย่างมาก ต่อมา เนื่องจากเมืองอิ๋งชิวได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นหลินจือ ลูกของท่ายกงชื่อ มู่ ซึ่งมีความผูกพันธ์กับเมืองนี้มาก จึงใช้ชื่อของเมืองอิ๋งชิวมาเป็นชื่อสกุล ผู้คนจึงเรียกเขาว่า ชิวมู่ และนี่คือจุดเริ่มต้นของสกุลชิว


breaktextหลังจากสมัยราชวงศ์ฮั่น ชาวสกุลชิวบางส่วนได้เปลี่ยนการเขียนชื่อสกุลชิว จากชิว (丘) มาเป็นชิว (邱) เพื่อหลีกเลี่ยงการมีชื่อเหมือนกับปราชญ์ขงจื้อ และต่อมา ในปีที่สามของการปกครองในสมัยของกษัตริย์ยงเจิ้งแห่งราชวงศ์แมนจู ได้มีพระราชโองการว่า  ขงจื้อคือปราชญ์สูงสุดซึ่งทุกคนเคารพนับถือในคำสอน คุณธรรม และจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านมายาวนาน เพื่อหลีกเลี่ยงชื่อที่เหมือนกับชื่อของท่าน จึงให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อสกุล ชิว (丘) โดยเติม邑( 阝 ) ไว้ด้านหลังอีกตัว เป็น ชิว (邱) ซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนเดิม
ชื่อสกุล ชิว (丘) และ ชิว (邱) แท้จริงแล้วมาจากรากสกุลเดียวกัน เริ่มแรก สกุลชิวมีจุดกำเนิดอยู่ที่เมืองซานตง และมีการกระจายถิ่นฐานจากเมืองซานตงไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ดังนั้น ในอำเภอเฟิงชิว เมืองเว่ยฮุย มณฑลเหอหนาน ชาวสกุลชิวดั้งเดิมโดยมากมักจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงบรรดาศักดิ์ และอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมายาวนานหลายชั่วคน

 

丘姓起源


breaktext丘姓从姜姓来的,是姜太公的后代。根据 《元和姓纂》一书所记载,西周初年,姜太公吕尚作为开国功臣,被封于齐,建立齐国,定都营丘。据传,太公尊重当地人民的风俗习惯,简化君臣之礼,又鼓励百姓利用本地鱼盐资源发展生产,齐国呈现出一派祥和富足之景象,太公受到国人拥戴。后因故将营丘改称临淄,太公之子木(穆)怀念都城故称,遂以地为氏,人称丘木(丘穆),丘木(丘穆)后人遂沿用丘姓,奉丘木(丘穆)为得姓始祖。


breaktext汉代以后,有避免孔子的名讳,有些改丘姓为邱姓的。后来又在清朝雍正三年,雍正皇帝颁发诏谕指示,孔子是至圣,为了尊敬先师重大的道义,要避讳孔子名号,所以丘字要加邑字旁改作邱字。


breaktext丘,邱二姓是同一个根源的,丘姓发源地在山东,早期主要是向西,南播迁,所以很早时期河南境内便有丘姓名门望族,开基的始祖是丘穆公,世代居住河南省卫辉府封丘县。

 

 

a_line


สกุลชิวมีต้นกำเนิดมาจากสกุลเจียง ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเจียงท่ายกง
 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life