You are here:

Home เกี่ยวกับสมาคม คุณค่าและความสำคัญของการสร้างศาลบรรพชน

h_10

 

his17


breaktextตั้งแต่ปี ค.ศ.1959 พวกเราเหล่าสมาชิกรุ่นแรกก็ได้มีการเสนอให้สร้างศาลบรรพชน ในขณะนั้นต้องใช้เวลาถึง 3 ปีเพื่อเลือกหาสถานที่สร้าง คณะกรรมการและผู้อำนวยการอาวุโสสมัยแรกคือท่านชิวโหย่วเหวิน (คูอิ๋วบุ๊ง) ได้ร่วมกันรับภาระหน้าที่นี้อย่างไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย โดยแบ่งกันไปเลือกหาสถานที่ทุกหนแห่ง ทั้งฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี เมืองใหม่ บางปูและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม้ว่าแสงแดดจะแผดเผาหรือฝนจะเทกระหน่ำก็ยังคงออกเลือกหา แต่ผลที่ได้ คือ บางสถานที่ระยะทางไกลเกินไป บางสถานที่การ จราจรไม่สะดวก หรือบางสถานที่ก็มีเงื่อนไขไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถบรรลุภารกิจอันใหญ่หลวงที่วางไว้ได้

breaktextในเวลาต่อมา จึงได้พบสถานที่ดีริมถนนกล้วยน้ำไท ซึ่งก็คือที่ที่พวกเราได้ก่อสร้างศาลบรรพชนจนเสร็จสมบูรณ์ในปัจจุบัน ขณะนั้น พอได้รับการติดต่อ ทุกคนต่างก็ดีใจเหมือนได้ค้นพบแผ่นดินใหม่ โดยเฉพาะนายกเกียรติที่แสดงออกด้วยแววตามากเป็นพิเศษ คณะกรรมการและสมาชิกต่างตะโกนโห่ร้องไชโยเห็นด้วยทุกอย่าง ครั้นแล้ว การซื้อที่สร้างสร้างศาลบรรพชน จึงได้เริ่มต้นขึ้น ถึงขนาดนี้งานของเราได้เสร็จสิ้นไปขั้นตอนหนึ่งแล้ว

breaktextขั้นตอนที่สองของงาน คือ การออกแบบและการดำเนินการก่อสร้าง นี่เป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนและลำบากมากงานหนึ่ง เพราะงานก่อสร้างศาลบรรพชนของชาวสกุลชิว (คู) ไม่ง่ายเหมือนกับการสร้างศาลตามหมู่บ้านของเรา หรือง่ายเหมือนกับการสร้างอาคารสำนักงานทั่วไป ส่วนหนึ่ง คือ เราจะต้องคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้งยังต้องมีความเหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง เพราะฉะนั้น การที่พวกเราควรจะต้องสร้างศาลบรรพชนรูปแบบไหนนั้น แต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการเขียนแบบจึงมีการแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่าถึงสามปี ในที่สุดก็มีมติให้สร้างในลักษณะสีสันรูปแบบและกลิ่นอายโบราณ จากนั้นจึงเลือกฤกษ์งามยามดีเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้าง เราจะต้องมีความพิถีพิถันและรอบคอบเป็นพิเศษในการเลือกในเรื่องวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ หรือ อิฐกระเบื้อง เป็นต้น ทุกชิ้นจะต้องผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยคำนึงถึงความทนทานใช้งานได้หลายชั่วอายุคน ใช้เวลานานเกือบสองปี จนถึงวันนี้ ถือว่าทั้งหมดได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

breaktextมีคนกล่าวไว้ว่า “ปัจจุบัน การสร้างศาลบรรพชนไม่เหมาะสำหรับยุคสมัยแล้ว งมงายมากไป” คำกล่าวนี้แท้จริงแล้วก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เราควรแยกแยะยุคสมัยให้ชัดเจนและยิ่งต้องมองสภาพแวดล้อมให้ทะลุปรุโปร่ง ในเวลาเดียวกันก็ต้องมีจิตใจเยือกเย็นใช้สมองค่อยๆ คิดว่าในเวลานี้เราสร้างศาลบรรพชนเพื่ออะไร ซึ่งความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างศาลบรรพชน ตัวอย่างเช่น เมื่อก่อน ในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลที่ถือว่ามีฐานะดีหน่อย จะกลับบ้านเกิดเยี่ยมญาติและกราบไหว้บรรพบุรุษทุกปีหรือสองปี ส่วนคนที่มีฐานะธรรมดาทั่วไป อาจใช้เวลาร่วมแปดปีหรือสิบปีจึงได้กลับบ้านครั้งหนึ่ง และนี่คือ การแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ทดแทนคุณบรรพบุรุษ และรำลึกถึงถิ่นกำเนิดของเราชนชาติจีน แม้กระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนมาก ยังคิดอยากกลับบ้านเกิดและอาศัยอยู่อย่างสงบสุขในบั้นปลายชีวิต แต่ทว่ามาถึงตอนนี้ ทุกคนกลับมีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแต่ไม่อาจจะกลับได้

breaktextในเวลาดังกล่าวนี้การเริ่มสร้างศาลบรรพชนถือเป็นภารกิจที่เร่งด่วน ถือ เป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่และเหมาะสมที่สุดในยุคนี้ ไม่เช่นนั้นแล้ว หากเวลาได้ล่วงเลยไประยะหนึ่ง ลูกหลานรุ่นหลัง ไม่เพียงแต่จะไม่เข้าใจว่าศาลบรรพชนมีความหมายและความสำคัญอย่างไร กระทั่งชื่อสกุลของตัวเองก็ยังเกือบลืมหมด เราจะต้องรักษาวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่อันยาวนานนี้ เราจะต้องรักษาแนว ความคิดจากบ้านเกิดที่สืบทอดกันมาอันยาวนาน เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่และแนวคิดที่สืบทอดกันมา เพื่อคงความสัมพันธ์ของพวกพ้องวงศ์ตระกูล เพื่ออบรมสั่งสอนรุ่นหลังไม่ให้ลืมเลือนบรรพชนและละทิ้งชื่อสกุลตัวเอง การสร้างศาลบรรพชนจึงถือเป็นเรื่องที่มิอาจช้าได้

breaktextพวกเราชาวจีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับการดูแลจากภาครัฐให้ค้าขายและอยู่อาศัยอย่างสงบสุข พวกเราควรรู้คุณแผ่นดิน โดยช่วยเหลืองานสาธารณกุศล งานสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์ และงานสังคมต่างๆ จึงมีสถานที่ทำการถาวรเพื่อการนี้ จากนั้นการงานถึงจะสามารถเจริญรุ่งเรือง ศาลบรรพชนนั้นมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศเย็นสบาย การเดินทางสะดวก เหมาะแก่การจัดงานมงคล เลี้ยงรับรองแขก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายจิตใจ และส่งเสริมการศึกษาของเหล่าสมาชิกได้

breaktextทุกปีช่วงสารทขนมบัวลอยในฤดูหนาว เราจะพาลูกหลานมากราบไหว้บรรพบุรุษ มาดูความโอ่อ่าอลังการตระหง่านและยิ่งใหญ่ของศาลบรรพชน ได้ยินเสียงของกลองและดนตรีล่องลอยมา พิธีได้ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬาร หลังจากเสร็จพิธี จึงเริ่มงานเลี้ยงฉลองที่เต็มไปด้วยเสียงแห่งความปิติยินดี ทุกคนดื่มกินเต็มที่อย่างสนุกสนาน ต่างชูจอกชนแก้วพูดคุยเรื่องราวของบ้านเกิดราวกับว่าได้กลับมาอยู่บ้านเกิดที่แท้จริง หลายปีแห่งความคิดถึงจึงได้ถูกลืมไปชั่วขณะ เด็กๆนั้นในปีหนึ่งๆจะชินตากับภาพของทะเลเทียน การกราบไหว้บรรพชนและความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่จะฝังลึกลงในความทรงจำของพวกเขาอย่างไม่มีวันลืมเลือน เมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะไปยังที่ใด แล้วบังเอิญผ่านมาพบสถานที่แห่งนี้ เขาก็จะสามารถบอกกับเพื่อนได้ทันทีว่า “นี่แหละ คือศาลบรรพชนสกุลชิว (คู)ของฉัน” เพียงแค่นี้ ก็ถือเป็นผลตอบแทนอันคุ้มค่าต่อการอุทิศและเสียสละของพี่น้องสกุลชิว (คู) ทั้งหลายแล้


line_s

 


chi1


breaktext
自一九五九年,我们的宗亲成立之初,便有倡建宗祠之议,当时为了找寻祠址,便费了三年的时间,那时候,各理事们与第一任总干事丘友文老前辈,共同负起了任务,不辞劳苦,分途探索,曾经走遍了京吞二府的每一角落,以至挽蒲新城及湄南河畔各地,不论烈日当空,或细雨霏霏,总是继续出动,结果不是嫌距离太远,便是因交通不便,或其它条件不合要求,因此一时未能完成使命。

breaktext及至后来,才找到本京果南泰大马路旁边的一段吉地,也就是现在我们完成建筑宗词的地址,当时一经接洽,大家好像发现新大陆一般的高兴,尤其是细见理事长,更具独特之眼光,认为要建宗祠,舍此莫属,乃振臂一呼,全体理事暨宗亲,一致赞同,于是购地建祠工作,至此始告一段落。

breaktext第二阶段便是绘图与兴建工作,这更是一件千端万绪的艰巨工作,因为我们是建筑全体丘氏族人的大宗祠,(俗称会宗祠)并不像自己家乡建祖祠那么简单;也不像私人建造高楼大厦那么容易,一方要顾到各省县属的风俗和习惯,另一方面要适合实际的需求,所以我们的宗词应建筑何种式样,各有各的意见,故在图样方面,一改再改,又费了三年的时间,最后才一致议决采用古色古香的式样,至此始择吉兴工。

在建筑期间,对于所需材料,特别慎重考究,不论木材砖瓦等等,均一一拣选质料精美,以求一劳永逸,经过了将近二年的时间,直至今日才全座完成。曾经有人这样说过:“现在建宗祠已不合潮流了,太迷信了 ”。其实这话并不尽 然,我们应该认清时代,更需透视环境,同时还需运用冷静
的头脑来细想为什么我们在这时候建宗祠?兹略举建祠的重要性及其益处如下:

breaktext在以前我们华侨当中,稍称富裕者,每一二年即要回乡省亲,祭拜祖先,至于一般普通人家,或十年八载回乡一次,这就是我们中华民族崇敬祖先,报本思源的表现,及至年纪高迈,多数都想回归故里安享晚年,可是到了现在大家都感到有家归不得了。

breaktext由于环境的使然,此时此地倡建宗祠,乃是当前最为急切的任务,最适合时代的壮举,不然的话,再过了一个时期,到了我们的下一代,非但(宗词)二字是什么名堂都弄不清楚;甚至连本身的姓氏也快要忘记了,我们为要保存历史悠久的固有文化,我们为要保存传统的家乡观念,我们为要联络族谊,我们为要培养下一代不至忘却祖宗,不至丢掉姓氏,所以倡建宗祠是刻不容慢的事。

breaktext我们侨居泰国,受泰政府保护得以安居乐业,我们应效忠政府,应尽各项义务,同时 还需尽力为社会谋求福利,为地方举办慈善事业,诸如救灾 恤难,以及勋助婚丧喜庆等事项,我们必须建有宗词,才有永久性的办公场所。然后工作才能发扬光大,宗祠周围场地广阔,空气凉爽,交通便利,各宗亲遇有婚寿喜庆,宴会请客,是最和理想之所。现在社会风气,日见奢华,青年人偶
一不慎,容易坠入邪途,倘能利用宗祠组织各种球类运动,或练习音乐歌唱,即可锻炼身体,又可怡悦性情。假如环境许可的话,将来设法创办一成年班夜校招收一般失学青年,共同研究学问,则获益非浅也。

每年冬季,我们带同子女前来祭拜祖先,眼见宗祠建筑雄伟壮观,辉煌灿烂,布置庄严,陈设大方,耳闻鼓乐悠扬,仪式隆重,及至礼毕聚餐,更充满一片欢乐之声。大家开怀畅饮,觞筹交错,共叙家乡情景,宛如置身故乡,历年忧思,顿时消散,而儿童们一年一度耳濡目染,腊海中深深刻进了难以磨灭的印象,对于崇敬祖先和孝顺父母,永记不忘,他日长成,不论达何地步,偶尔与朋友途经此地,他不期然而然的向朋友说一鼙:“这就是我丘氏的大宗祠呀!”只凭这一句话,就值回我们宗亲现在所牺牲的物质和精神的代价了。


line_s


สกุลชิวมีต้นกำเนิดมาจากสกุลเจียง ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเจียงท่ายกง
 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life