You are here:

Home เกี่ยวกับสมาคม ปฐมวงศ์ตระกูลคู

hth200


สังเขปชีวะประวัติปฐมวงศ์ตระกูลคู(ชิว)
ทหารหาญคู่พระทัย สมัยราชวงศ์หยวนสื้อ


เกียงไทกง"เจียงไท่กง ปฐมวงศ์ตระกูลชิว อสัญกรรมเมื่ออายุ 139 ปี มีลูกหลาน 66 คน รับราชการในสมัย 
พระเจ้าโจเหวินหวาง และต่อมาได้รับพระราชทานแซ่เจียงให้เป็นมงคล เมื่ออสัญกรรมก็เป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระราชทานฝังเยี่ยงกษัตริย์"


ปลายสมัยหมิงต้นสมัยชิง ชนชาวจีน ต่างตั้งโต๊ะบูชากวนอูแห่งราชวงศ์หมิงเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์กตัญญู มีบางแห่งตั้งศาลบูชาวีรบุรุษงักฮุย แต่สมัยหยวนตั้งศาลสักการะ เจียงไท่กง เป็นปูชนียบุคคลแห่งแคว้นฉี ผู้ร่วมเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ปกครองด้วยคุณธรรม บ้านเมืองสงบ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ถัง ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเจียงไท่กง เป็นทหารเอกคู่พระทัย พระราชทานแซ่ "เจียง" ให้เป็นมงคล เรียกขานท่านว่า "เจียงไท่กง" ต่อมาแผ่นดินจีนแตกแยกเป็นหลายก๊กหลายเผ่า ราชวงศ์ถังแห่งแค้วนฉีรวบรวมแคว้นต่างๆ หลายแคว้นไว้ในอำนาจได้รับยกย่องเป็นแคว้นใหญ่ที่มีอำนาจเหนือแคว้นอื่น ประวัติศาสตร์บันทึกว่า บรรดาขุนนางที่ถวายตัวรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ต่างต้องสาบานต่อศาลเจียงไท่กง แม้แม่ทัพนายกองจะออกศึกก็ไปกราบไหว้บูชาศาลท่านเจียงไท่กง ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และให้รบชนะศึก

 


กว่าจะเป็น "เจียงไทกง"


เกียงไทกง ชิวมู่กง ซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องของท่านเจียงไท่กง และเป็นต้นตระกูลชิว เขียนตำนานสืบสายโลหิตย้อนหลังไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คนรุ่นหลัง ท่านเจียงไท่กงเกิดในสมัยชาง มณฑลเหอหนาน ในปี 1139 ก่อนคริสตกาล พื้นเพเป็นพ่อค้า บิดามารดาพาลี้ภัยสงครามไปอยู่ในชนบทนานถึง 30 ปี ภรรยาของท่านสกุล หม่าซื่อ เป็นชาวเมืองฉี มีบุตรด้วยกัน 3 คน หัวปีเป็นหญิง อีก 2 คนเป็นชาย ลูกสาวได้เป็นสนมของพระเจ้าโจวอู่หวัง (ภาษาแต้จิ๋วอ่านว่า จิว บุ่ง อ๊วง) เคยมีซินแสทำนายว่า ท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดเมื่ออายุ 70 ล่วงแล้ว ก่อนหน้านั้น ทำอะไร ก็ไม่สำเร็จ ในช่วงที่อยู่ชนบท 30 ปีนั้น มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับการทหารด้วยตนเองจนเชี่ยวชาญ ถึงขั้นได้รับยกย่องเป็นนักรบสามารถเปิดสอนศิษย์อยู่ระยะหนึ่ง ในวัยหนุ่มเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ไม่เลือกงาน สูงก็ทำได้ ต่ำก็ทำเป็น เคยเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ มองตัวเองออกว่าเป็นคน "ปลูกไม่ขึ้น" จึงหันมาเป็นพ่อค้าขายเกลือ แต่ "เกลือเป็นหนอน" เนื่องจากหยุดพักเหนื่อยใต้ร่มไม้ ถูกหนอนตกใส่หาบเกลือ เป็นเหตุให้ผู้คนรังเกียจไม่ยอมซื้อ อายุ 50ปี เปิดร้านขายอาหารที่เหอหนาน อายุ 70 ปี เป็นพ่อค้าเนื้อขึ้นชื่อลือชาในฝีมือการชำแหละ ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเฉียบขาด รักษาคำพูด ด้วยความคับแค้นใจ ท่านจึงไปนั่งตกปลาริมลำธาร แต่เบ็ดของท่านตรงเหมือนเส้นลวด ตกปลาไม่ได้กลับเสียเหยื่อถึงกับร้องบอกปลาว่า "อยากอยู่ด้วยกันก็ขึ้นมา ไม่อยากอยู่ก็ไปเสีย" พระเจ้าโจวอู่หวังทอดพระเนตรด้วยความสนพระทัยได้สนทนากันภายหลัง มีโอกาสรับใช้บ้านเมืองสืบมา ชนรุ่นหลังได้ทำตุ๊กตารูปผู้เฒ่าตกปลาไว้เป็นสัญลักษณ์ของท่านเกียงไทกง


คูมุกงต่อมาออกท่องเที่ยวทั่วไป มีโอกาสได้พบหัวหน้าก๊ก หัวหน้าเผ่า และผู้ครองแคว้นต่างๆ มีประสบการณ์มากมาย ทำให้เชี่ยวชาญศาสตร์พยากรณ์ ทำนายได้แม่นยำเป็นที่เลื่องลือ ผู้ครองแคว้นต่างๆ เชิญชวนอยู่ด้วยกลับไม่ยินยอม เพราะได้รู้เห็นความไม่ยุติธรรมมากหวังทำลายทำให้ขาดความเชื่อถือ เนื่องจากเป็นที่ร่ำลือว่าวิชาพยากรณ์แม่นยำ ทราบถึงพระเนตรพระกรรณ พระเจ้าโจวอู่หวัง ทรงทดลองให้ทำนายว่าราชวงศ์ของพระองค์จะครองราชย์ยาวนานกี่ปี ท่านขึ้นนั่งรถแล้วให้พระเจ้าโจวอู่หวังลากไป ลากได้กี่ก้าวก็ถือเป็นจำนวนปีของราชวงศ์ เป็นที่พอพระทัยยิ่ง อายุ 72 ทรงพระเมตตานำไปชุบเลี้ยง พระราชทานบ้านให้ 1 หลัง เงิน 100 ตำลึง และพระราชทานแซ่เจียงให้เป็นมงคลแห่งปฐมวงศ์ มีสิทธิพิเศษมากหลาย ทรงอวยพรให้เป็นขุนพลคู่พระทัย สามารถรวมแคว้นเล็กแคว้นน้อยเข้าด้วยกันเป็นปึกแผ่น พระองค์มักกล่าวถึงท่านเจียงไท่กงว่า "ท่านผู้นี้มังกรก็ไม่ใช่ หมีก็ไม่เชิง"


ท่านเจียงไท่กงรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 5 ชั่วคน มีบุตร 66 คน มีอายุยาวถึง 139 ปี เมื่ออสัญกรรมก็เป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับพระราชทานฝังเยี่ยงกษัตริย์ บุตรคนสุดท้องของท่าน คือ ชิวมู่กง ท่านตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลอิ๋งชิว มณฑลซานตง แคว้นฉี ท่านเป็นต้นตระกูลชิว

 

 

 

a_line


 
Online Streaming League of God 2016 Online Streaming League of God League of God
How to Start a Healthy Life 2017 Start a Healthy Life How to Start a Healthy Life